Jongerencentrum De Hoeve in Gameren is een jongerencentrum voor jongeren in de Bommelerwaard.183

Er is bijna iedere zaterdag de 17+ Groep en één zondag in de maand wordt er een discussieavond gehouden. Zie de groeppagina’s voor meer informatie!